תנופה לקראת קפיצה למרחק דורשת חזרה לאחור

באמצעות טכנולוגיות העילית הקיימות במאה העשרים ואחת ניתן היה לבנות עולם של תחבורה אוטומטית חכמה, בטוחה, יעילה ונקייה יותר. חלק מהסיבות לכך שלא מיושמות טכנולוגיות עילית בתחבורה נובע מקושי תפיסתי לחזור לאחור ולפשט עקרונות בסיסיים. Continue reading “תנופה לקראת קפיצה למרחק דורשת חזרה לאחור”

מערכות תחבורה חכמות מול שמרנות מטופשת

בעולם ואף בישראל פותחו ונמצאים בתהליכי פיתוח מערכות המכונות “מערכות תחבורה חכמות” – ITS – Intelligent Transportation System. מערכות אלו מסוגלות להקל על הנהגים במלאכת הנהיגה, להתריע על סכנות או מכשולים ואף להחליף את הנהגים באופן מלא או חלקי. מרבית הרכבות בעולם המערבי פועלות באופן אוטומטי וכך גם בישראל, כשתפקיד נהגי הקטר הוא גיבוי אנושי למערכות הדומות ל- “טייס אוטומטי” והתערבות מוגבלת במצבי חירום או מצבים חריגים. Continue reading “מערכות תחבורה חכמות מול שמרנות מטופשת”