קישורים שימושיים

כללי

אתר מערכת המשפט http://www.court.gov.il

הלשכה המרכזית לססטיסטיקה http://www.cbs.gov.il

המכון לחקר התחבורה בטכניון http://techunix.technion.ac.il/~ttri

בסיס נתונים גיאוגרפי סטטיסטי של ישראל http://geobase.huji.ac.il

The World Fact Book http://www.odci.gov/cia/publications/factbook

GeoHive Global Statistics http://212.204.253.230/index.php

אנציקלופדיה בריטניקה http://www.britannica.com

מפות דרכים, טיולים, ומידע שימושי

http://www.mapot.com

http://www.emap.co.il

http://www.eyeonisrael.com

http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/index.html

http://www.uk.map24.com

http://earth.com

חדשות ואקטואליה

מדור רכב באתר “ווינט” http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-550,00.html

מדור רכב באתר TheMarker

http://www.themarker.com/tmc/car.jhtml?layer=car

מדור רכב/תחבורה באתר nfc

http://www.nfc.co.il/Home/L02-S-0076-00.html?tag=14-38-05

חופש התנועה

היסטוריה מודרנית, ליברליזם http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook18.html

 חופש התנועה http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_movement

בג”ץ 5016/96 בעניין כביש בר-אילן http://elyon1.court.gov.il/files/96/160/050/a01/96050160.a01.HTM

היסטוריה

מגאזין e-mago http://www.e-mago.co.il

אנציקלופדיה בריטניקה http://www.britannica.com

נפשות בתנועה

פרופיל הנהג הישראלי

http://bd.mot.gov.il/NR/rdonlyres/0505DD56-2ADB-41EE-AB4A-30D7A348665E/0

שתייה ונהיגה בקרב המבלים בפאבים 2003 http://bd.mot.gov.il/NR/rdonlyres/1E3C4334-3AA9-4F0D-9FD1-7522C8C9D9CF/0/pub.pdf

Travel Time Use in the Information Age http://www.transport.uwe.ac.uk/research/projects/travel-time-use/background.htm

בטיחות בדרכים

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים http://bd.mot.gov.il/RoadSafety

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מידע סטטיסטי http://pasimlev.mot.gov.il/RoadSafety/Statistics/2004/Before/Introduction

עיקרי התוכנית הלאומית הרב שנתית לבטיחות בדרכים http://prdupl02.ynet.co.il/ForumFiles/12641442.pdf

דו”ח ארגון הבריאות העולמי בעניין מניעת תאונות דרכים משנת 2004

http://www.who.int/world-health-day/2004/infomaterials/world_report/en

National Highway Traffic Safety Administration (U.S.A.) http://www.nhtsa.com

אגף התנועה במשטרת ישראל http://www.police.gov.il/districtmain.asp?path=/web_atan/start1.xml

“מגן דוד אדום” http://www.magendavidadom.org

עמותות וארגונים הפועלים בנושא תאונות דרכים

 עמותת “אור ירוק”http://www.oryarok.co.il

ארגון “אנשים באדום” http://www.anashimbeadom.org.il

ארגון “בטרם” http://www.beterem.org

האתר למלחמה בתאונות דרכים http://www.bar1.up.co.il

ארגון “מתונה” http://www.metuna.org

ארגון “שלום בדרכים” http://www.shalomba.org.il

The Partnership for Safe Driving http://www.crashprevention.org

“תנועה נט” – נהיגה אחראית בארגונים http://www.tnuanet.com

פורום תאונות דרכים באתר “תפוז” http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?forum=206

הקול למניעת תאונות דרכים http://community.msn.co.il/comm_community_page.asp?CommID=14702

שוויון זכויות

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW

המוסד לביטוח לאומי, גמלת ניידות

http://www.btl.gov.il/btl_indx.asp?name=naiad&type=g

קהילות וארגונים לשוויון זכויות

“האגודה לזכויות האזרח” http://www.acri.org.il

מרכז “אדווה” http://www.adva.org.il

אתר “בדידות” http://www.bdidut.com

“הגדה השמאלית” http://www.hagada.org.il

“חברה צודקת” http://www.hevra.org.il

קהילת “סינקופה” http://www.community.syncopa.org.il

“הקשת הדמוקרטית המזרחית” http://www.ha-keshet.org.il

נגישות “לישראל” http://www.aisrael.org

זכויות אנשים עם מוגבלויות http://www.bizchut.org.il

תכנון וקרקע

משרד הפנים http://www.moin.gov.il

תוכניות בניין עיר באתר מנהל מקרקעי ישראל http://www.mmi.gov.il/IturTabot/taba1.asp

המרכז למיפוי ישראל http://www.mapi.gov.il

השטחים הפתוחים בישראל http://www.ios.org.il

המרכז לחקר עיר ואזור בטכניון http://www.ccrs.technion.ac.il

“סביבות”, הבלוג של יודן רופא, אדריכל ומתכנן ערים http://www.notes.co.il/yodan/about.asp

זכויות תכנון “במקום” http://www.bimkom.org

 “יישום יועצים” http://www.yissumplan.com

מגאזין בנושאי תכנון http://www.planetizen.com

עירוניות מתחדשת –New Urbanism

מרחב – התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל http://www.miu.org.il

New Urbanism http://www.cnu.org

איכות הסביבה

המשרד לאיכות הסביבה http://www.environment.gov.il

קרן קימת לישראל http://www.kkl.org.il

ארגון “תחבורה היום ומחר”  http://www.transportation.org.il

ארגונים וקהילות בנושא איכות סביבה

ארגון “אדם טבע ודין” http://www.iued.org.il

“חיים וסביבה” http://www.sviva.net

“הגל הירוק” http://www.ecowave.org.il

“מרכז השל – המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית” http://www.heschelcenter.org

ארגון “מגמה ירוקה” http://www.green.org.il

שמירת טבע

רשות הטבע והגנים http://www.parks.org.il/http://www.parks.org.il

החברה להגנת הטבע http://www.teva.org.il/http://www.teva.org.il

החברה להגנת הטבע, תל אביב http://www.teva-tlv.org.il

נופים וטבע בישראל http://www.inature.info

מכון דש”א (דמותה של ארץ) http://www.deshe.org.il

השטחים הפתוחים בישראל http://www.ios.org.il/http://www.ios.org.il/

פורום שמירת טבע באתר תפוז

http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=718

 ניהול ויעילות

תכנון רמזורים http://tx.technion.ac.il/~inbarthttp://tx.technion.ac.il/~inbart

תמרורים http://www.mot.gov.il/wps/pdf/HE_TRAFFIC_PLANNING/tamrurim.pdf

כבישים

החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ http://www.pwd.co.il/mazinternet/general/pages/homepage.aspx

“נתיבי איילון” http://www.ayalonhw.co.il/

חברת “דרך ארץ” (כביש 6) http://www.derech-eretz.com

כביש “חוצה ישראל” (כביש 6) http://www.crossisrael.co.il

מוקד התנועה של “קול ישראל” http://moked.iba.org.il/moked_home.html

תחבורה פרטית

מודיעין רישוי רכב ונהיגה http://www.mot.gov.il/wps/portalhttp://www.mot.gov.il/wps/portal

מידע על תחבורה באתר הבנק העולמי http://web.worldbank.org

אתרים בנושא כלי רכב

http://www.auto.co.il

http://www.car4u.co.il

http://www.fax4x4.co.il

http://www.kvishim.co.il/kvishim

http://www.larechev.co.il

http://www.motocar.co.il

http://www.mycar.co.il

http://www.rechev.net

http://topspeed.co.il

איגוד יבואני הרכב http://www.vehiclesnet.org.il

מועדון הרכב הקלסי ואספנות http://www.5club.org.il

מועדון האופנועים הישראלי http://www.motorcycle.org.il

פדרציה בינלאומית לרכב Federation Internationale de L’Automobilehttp://www.fia.com

מועצת המובילים והמסיעים http://www.movilim.org.il

איגוד המוסכים בישראל http://www.iga.org.il

חברות להדרכת נהיגה והטמעת תרבות נהיגה

http://www.alternativi.com

http://www.bbd.co.il

http://www.skidcar.co.il/hebrew/index_heb.html

אופניים

“ישראל בשביל אופניים” http://www.bike.org.il

תחבורה ציבורית

מודיעין תחבורה ציבורית http://www.otobusim.com/http://www.otobusim.com

חברות אוטובוסים בישראל

http://www.connex.co.il

http://www.dan.co.il

http://www.egged.co.il

http://www.eggedplus.co.il

http://www.kavim-t.co.il

http://www.margalitse.co.il

http://www.metrodan.com

http://www.metropoline.com

http://www.nateeveexpress.com/

http://www.ntt-buses.com

http://www.superbus.co.il

רכבת ישראל http://www.israrail.org.il

חדשות רכבת ישראל http://www.railnewsil.com

אתר הכרמלית בחיפה http://www.carmelit.com/carmelit

רכבות קלות בישראל

אתר נת”ע –נתיבי תחבורה עירוניים, הרכבת הקלה בגוש דן http://www.nta.org.il

אתר הרכבת הקלה בירושלים http://www.rakevetkala-jerusalem.org.il

מוניות

אתר השירותים והמידע הממשלתי / מוניות http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Subjects/STrans/STProfessional/TPTaxi

תחנות מוניות בישראל

http://www.movilim.org.il/show_companies.php?var=show_comp&id=16

אינדקס המוניות בישראל http://www.2take.co.il/http://www.2take.co.il

חברות תעופה בישראל

http://www.elal.co.il

http://www.arkia.co.il

http://www.israir.co.il

http://www.sundor.co.il

פורום תחבורה ציבורית באתר “תפוז”

http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?forum=394

International Association of Public Transport http://www.uitp.com/home/index.cfm

Light Rail Transit Association http://www.lrta.org

כלכלת תחבורה

 משרד האוצר בישראלhttp://www.mof.gov.il

 אגף החשב הכללי, פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי http://ppp.mof.gov.il/Mof/PPP

אבנר, איגוד לביטוח נפגעי רכב בע”מ http://www.avner.org.il

מחשבון תעריפי ביטוח חובה לרכב http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/car.asp

Transportation Investment and GDP, Some Concepts, Data, and Analysis
2004

http://www.bts.gov/programs/economics_and_finance/transportation_investment_and_gdp/2004/index.html

Government Accountability Office http://www.gao.gov

חדשנות וטכנולוגיה

משרד המדע והטכנולוגיה, תחבורה http://www.science.co.il/Transportation.asp

ATRA – Advanced Transit Organization http://www.advancedtransit.org

Innovative Transportation Technologies http://faculty.washington.edu/~jbs/itrans

אנרגיה ודלקים

משרד התשתיות הלאומיות http://www.mni.gov.il/mni

הדלק במשק הלאומי http://www.mni.gov.il/mni/Energy/Fuel

מדיניות וממשל

אתר הכנסת http://www.knesset.gov.il

משרד התחבורה בישראל http://www.mot.gov.il

משרד מבקר המדינה http://www.mevaker.gov.il/http://www.mevaker.gov.il

רשויות מוניציפליות

עיריית תל אביב, תוכנית התנועה http://www.tel-aviv.gov.il/Hebrew/Transportation/Index.a

Leave a Reply